Advokátska kancelária Peter Fischer
Horná 30, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 905 654 420
e-mail: fischer@fischer-advokat.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, č. ú.: 434689888/0900
IČO: 35997770, IČ DPH: SK1020057258, SAK 1126